در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 12 تیر 1399
 • 25 توصیه مقام معظم رهبری به دانشجویان

  25 توصیه مقام معظم رهبری به دانشجویان

   

  توصیه‌های زیر در دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری که روز شانزدهم مردادماه 91برگزار شد، مطرح شده است:

  1. شرح صدر سیاسی داشته باشید
  2. با اقشار مختلف جامعه در ارتباط باشید
  3. مراقب نگاه‌های سوسیالیستی و مارکسیستی باشید
  4. ایده اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید
  5. جریان دانشجویی موضع انتقادی خودش را حفظ کند
  6. اعلام نظر کارشناسی متفاوت با رهبری، مخالفت با رهبری به حساب نیاید
  7. نیروی جوانی خود را کشف کنید
  8. آرمانگرایی را در دانشگاه زنده نگه دارید
  9. بدنبال قله‌های علمی باشید
  10. محیط دانشگاه باید پاکیزه و معنوی باشد
  11. آرمانگرایی را با پرخاشگری اشتباه نگیریم
  12. در مسائل اجتماعی موضع‌گیری کنید
  13. در تصمیم‌گیری‌ها مطالعه عالمانه داشته باشید
  14. در تصمیمات مصلحتها را در نظر بگیرید
  15. نظرات خود را به دستگاه‌ها ارائه کنید و موضع‌گیری کنید
  16. از تصمیمات نسنجیده پرهیز کنید
  17. کانون‌های تصمیم و اقدام تشکیل دهید
  18. از قول بدون علم بپرهیزید
  19. مراقب رقابت بر سر پست و مقام باشید
  20. سقف معرفت خود را سایت‌ها و روزنامه‌ها قرار ندهید
  21. با قرآن و نوشتجات شهید مطهری و دیگر فضلا، معرفت دینیتان را بالا ببرید
  22. به اوضاع کشور نگاه مستفسرانه داشته‌باشید
  23. نسبت به اوضاع کشور نقد مستمر و منصفانه داشته‌باشید
  24. با تشکل‌های دانشجویی جهان اسلام ارتباط داشته باشید
  25. امید را  در خود زنده نگه دارید

   

  نظرات کاربران