در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 4 آذر 1399
  • بازدید معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای از آموزشکده فنی و حرفه ای دختران میبد

    به گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی و حرفه ای دختران میبد در روز سه شنبه 98/10/24 جناب آقای دکتر کیانی، معاون محترم آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای به اتفاق آقای دکتر شاکر ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان و همراهان به منظور ساماندهی و گسترش رشته ها از واحدهای مختلف آموزشکده بازدید نمودند.

    نظرات کاربران