در حال بارگذاری ...
شنبه 9 مرداد 1400
  • تکریم از خیر نیکوکار آموزشکده فنی وحرفه ای شهید بهشتی اردکان

    ✍به گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی وحرفه ای شهید بهشتی اردکان

    در راستای تکریم از خیر نیکوکار آموزشکده، مهندس حاج حسین عابدی ،طی مراسمی مورخ ۱۴ آبان ماه ،جشن زاد روز ایشان  با رعایت دستورالعمل های بهداشتی با حضور ریاست آموزشکده ،معاونین  وهمکاران درفضای باز آموزشکده وبه همت کارشناس فرهنگی  وروابط عمومی آموزشکده برگزار گردید .

    نظرات کاربران