در حال بارگذاری ...
شنبه 9 مرداد 1400
  • کسب مقام اول در گرایش مکعب بتنی (Cincrete Cube Comptition) و مقام دوم در گرایش سازه محافظ (Egg Protection Device Competition) در بیست و سومین همایش سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا ACI (شاخه ایران)

    نظرات کاربران