در حال بارگذاری ...
شنبه 9 مرداد 1400
  • برگزاری جلسه معرفی رشته های آموزشکده فنی دختران میبد با حضور مدیران ومشاوران هنرستانها

    به گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی دختران میبد روز چهارشنبه مورخ1400/04/02جلسه ای با حضور مدیران ومشاوران تحصیلی هنرستانهای شهرستان میبد واردکان درمحل آموزشکده فنی دختران میبدبرگزار گردید .جلسه با قرائت کلام وحی آغاز گردید سپس سرکار خانم دکتر احمدی ریاست مرکز در مورد آموزشکده ومعرفی رشته های تحصیلی موجود در مرکز در شاخه های کاردانی وکارشناسی ،مزایاوامکانات مرکزسخنانی ایراد فرمودند،ایشان ضمن معرفی ،بازار شغلی رشته ها وتربیت کارآفرین بومی در منطقه را اولویت مرکز دانستندواز همکاری مدیران ومشاوران تحصیلی جهت هدایت درست دانش آموزان به رشته های پرکاربرد ومورد علاقه دانش آموز به عنوان عاملی موثر قدردانی نمودند.جلسه با پرسش وپاسخ وارائه پیشنهادات از طرف همکاران جهت معرفی بهتر مرکز به هنرآموزان پایان یافت.

     

     

    نظرات کاربران