در حال بارگذاری ...
شنبه 9 مرداد 1400
  • برگزاری جلسه شورای پژوهشی استان

    جلسه شورای پژوهشی استانی در تاریخ 1400/4/6 با حضور اعضای شورا برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد، در این جلسه طرح پیشنهادی فرصت مطالعاتی خانم حیدری عضو هیأت علمی گروه تربیت بدنی مورد بررسی و با دفاعیات ایشان تأیید گردید.

    نظرات کاربران