در حال بارگذاری ...
شنبه 9 مرداد 1400
 • بازدید مهندس رضا سلطانی نسب، معاون مدیرکل اداره خدمات آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای از آموزشکده فنی وحرفه ای شهید بهشتی اردکان

  به گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی وحرفه ای شهید بهشتی اردکان ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ جناب آقای مهندس رضا سلطانی نسب بازدیدی از مرکز آموزشکده ، با حضور معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای استان جناب آقای مهندس نقدی انجام گردید.

  مهندس سلطانی نسب وهیئت همراه از کارگاه ها وفضای آموزشکده بازدید بعمل آوردند و با توانمندی ها،امکانات و ظرفیت های آموزشکده آشنا شدند.

  در پایان بازدید، جلسه ی پرسش وپاسخ با حضور معاونین و کارشناسان آموزش آموزشکده برگزار گردید و به مشکلات ومسائل آموزشی دانشکده ها ، حق الزحمه اساتید حق التدریس وهمچنین آمار پذیرش دانشجویان بحث وگفتگو گردید.

  https://b2n.ir/h98301


   

  نظرات کاربران