در حال بارگذاری ...
شنبه 9 مرداد 1400
  • بازدید مهندس سلطانی معاون مدیر کل آموزش دانشگاه فنی وحرفه ای از آموزشکده فنی دختران میبد

    به گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی دختران میبد روز شنبه مورخ1400/04/26  طی بازید"جناب مهندس سلطانی معاونت محترم مدیر کل آموزش دانشگاه فنی وحرفه ای از اموزشکده دختران میبد" جلسه ای باحضورایشان و جناب آقای مهندس نقدی معاون آموزشی استان یزد  با ریاست مرکز ومعاون پژوهشی  وکارشناس مسئول وکارشناسان آموزش آموزشکده فنی دختران میبد برگزار گردید.دراین جلسه که در راستای بررسی کیفیت آموزشی مرکز با توجه به شرایط کرونا وآموزش مجازی صورت گرفت مهندس سلطانی ضمن تشکر از دقت نظر همکاران  پاسخگوی سوالات مطرح شده از سوی آنهادر خصوص بخشنامه های آموزشی بودند.
    درادامه  ضمن مطرح شدن نقاط قوت وضعف آموزش مجازی در زمینه افزایش راندمان آموزش مجازی  تبادل نظر شد.

    نظرات کاربران